lnwshop logo

บทความ

ความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อลอยน้ำ 5 พี่น้อง ในตำนาน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 ปีที่ผ่านมา
ตำนานหลวงพ่อลอยน้ำ 5 พี่น้อง สำหรับประวัติความเป็นมาของพระ 5 พี่น้องนั้น(หรือพระ 3 พี่น้องในบางตำนานซึ่งได้แก่ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต หลวงพ่อวัดบ้านแหลม) ตามตำนานระบุว่า พระพุทธรูปทั้ง 5 องค์ ต่างก็ลอยน้ำมาตามแม่น้ำสายหลักของภาคกลางทั้ง 5 สาย และมีชาวบ้านมาพบเจอจึงได้นำพระพุทธรูปเหล่านั้นขึ้นฝั่งและนำไปประดิษฐานไว้ตามวัดใกล้เคียง…
ปริศนาพระแก้วมรกต (จบ) จากเวียงจันถึงสุวรรณภูมิ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 ปีที่ผ่านมา
ปริศนาพระแก้วมรกต (จบ) จากเวียงจันถึงสุวรรณภูมิ?โดย ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ คอลัมน์ ปริศนาโบราณคดีในมติชนสุดสัปดาห์ รวมเวลาที่พระแก้วมรกตประทับอยู่ที่เชียงใหม่เพียงแค่ 85 ปีเท่านั้น (ระหว่าง พ.ศ.2011-2096) พระไชยเชษฐาธิราช ก็อัญเชิญ "รวมดาวพระดัง" ทั้ง 4 รายการจากวัดเจดีย์หลวงไปไว้ที่หลวงพระบาง อันได้แก่ พระแก้วมรกต พระพุทธส…
ปริศนาพระแก้วมรกต (3) จากเชียงราย สู่ลำปาง ถึงเชียงใหม่
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 ปีที่ผ่านมา
ปริศนาพระแก้วมรกต (3) จากเชียงราย สู่ลำปาง ถึงเชียงใหม่ โดย ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ การเดินทางของพระแก้วมรกตขึ้นสู่โยนกทวีปตอนนี้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เพราะชื่อของบุคคลที่ปรากฏในตำนานเริ่มสอดรับกับเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์ นับแต่ "ท้าวมหาพรหม" ในตำนานเรียก "พระเจ้าพรหมทัศน์ กษัตริย์เชียงราย" เป็นคนแรกที่นำเอาพระแก้…
ปริศนาพระแก้วมรกต (2) จากอโยชฌาถึงวชิรปราการ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 ปีที่ผ่านมา
ปริศนาพระแก้วมรกต (2) จากอโยชฌาถึงวชิรปราการ โดย ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ การเดินทางมาราธอนของพระแก้วอมรโกฏ (มรกต) จากลังกาทวีปไปสู่ทวีปที่สองอันมีชื่อว่า "กัมโพชอโยชฌวิสัย" นั้น ต้องแรมรอนจากเมืองสู่เมืองมากถึง 5 ครั้ง คือจากมหานครอินทปัตถ์ (นครธม) สู่อโยชฌา ต่อมากรุงอโยชฌามอบให้เจ้าเมืองวชิรปราการ (กำแพงเพชร) ช่วงหนึ่งพระเจ…
ปริศนาพระแก้วมรกต (1) จากปาฏลีบุตรถึงนครอินทปัตถ์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 ปีที่ผ่านมา
ปริศนาพระแก้วมรกต(1) จากปาฏลีบุตรถ